Είσοδος μελών


Αναζήτηση μελών

 
αρχική
site map
επικοινωνία

Ανακοίνωση απο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής


Σας ενημερώνουμε ότι οι αντιρρήσεις του αρ. 76 του Ν. 3386/2005 θα εκδικασθούν την Πέμπτη στις 14-11-2013 και ώρα 10.00 αντί της Τρίτης 12.11.2013

Αλλαγές στην εκτύπωση του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων (εγκύκλιος με αριθμό 423 του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ)   -  
«Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170/26.07.2013) «Ειδική ∆ιοικητική ∆ιαδικασία – Ενδικοφανής προσφυγή»  -  
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 300,00 ΕΥΡΩ  -   14.04.2014
Φορολογικές υποχρεώσεις Απριλίου 2014  -  
Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων   -  
Όροι χρήσης Copyright © 2008 Δικηγορικός Σύλλογος Ξάνθης

active³ 4.8 · © 2000 - 2013 IPS Ltd · Όροι χρήσης