Δημοσιεύθηκε ο ν. 4790/2021 για την επαναλειτουργία των Δικαστηρίων και η ΚΥΑ για την αναστολή της υποχρέωσης καταβολής μεγαρόσημων σε πιστοποιητικά και δικαστικές αποφάσεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 48/31.3.2021 ο ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την και άλλα ζητήματα», που περιέχει διατάξεις για την επαναλειτουργία των διοικητικών, πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων (άρθρα 82 επ.).

Δημοσιεύθηκε επίσης, στο ΦΕΚ Β’ 1289/1.4.2021, η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπ’ αριθ. 14875/1.4.2021 «Μέτρα διευκόλυνσης ηλεκτρονικής έκδοσης και παραλαβής πιστοποιητικών - Αναστολή εφαρμογής διατάξεων για την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (μεγαρόσημο) σε πιστοποιητικά που εκδίδονται από Υπηρεσίες Δικαστικών Αρχών από 1.4.2021 έως και 31.5.2021», με την οποία αποφασίστηκε η αναστολή της υποχρέωσης καταβολής μεγαρόσημου σε πιστοποιητικά και σε ακριβή αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων για το χρονικό διάστημα από 1.4.2021 έως και 31.5.2021, κατά τις ειδικότερες διατάξεις της ΚΥΑ.

Επισυνάπτονται:

 
Δικαστικό Μέγαρο Ξάνθης, Μιχ. Βόγδου 1

Τ. 25410 22691 - 83479

F. 25410 24335

e-mail : [email protected]

Newsletter

active³ 5.5 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης
Login-iconLogin