Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, Διαχειριστών Κοινωφελών Περιουσιών ή Ιδρυμάτων και Κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών (αρ. 16 Ν.4182/2013)

  Επισυνάπτεται το υπ' αριθμ. πρωτ. 210097/8-9-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με θέμα: Αίτηση εγγραφής στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, Διαχειριστών Κοινωφελών Περιουσιών ή Ιδρυμάτων και Κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών (αρ. 16 Ν. 4182/2013).
Δικαστικό Μέγαρο Ξάνθης, Μιχ. Βόγδου 1

Τ. 25410 22691 - 83479

F. 25410 24335

e-mail : [email protected]

Newsletter

active³ 5.5 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης
Login-iconLogin