Κατάργηση υποχρεωτικής χρήσης μάσκας και στους χώρους των δικαστηρίων - νέα ΚΥΑ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι με την νέα ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30819, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2676/2022 (επισυνάπτεται), καταργείται από 1.6.2022 η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους. Η νέα ρύθμιση αφορά, ελλείψει ρητής εξαίρεσης, και τα δικαστήρια, τις εισαγγελίες, τα έμμισθα, άμισθα υποθηκοφυλακεία και τα πάσης φύσεως κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”.

Συννημένο
Δικαστικό Μέγαρο Ξάνθης, Μιχ. Βόγδου 1

Τ. 25410 22691 - 83479

F. 25410 24335

e-mail : [email protected]

Newsletter

active³ 5.5 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης
Login-iconLogin