Οι τροποποιήσεις του ΚΠολΔ με τους ν. 4842/2021, 4855/2021 και 4871/2021

Ενόψει έναρξης ισχύος απο 1.1.2022 των τροποποιήσεων του ΚΠολΔ, δημοσιεύουμε προς διευκόλυνση των συναδέλφων τις νέες διατάξεις των ν. 4842/2021, 4855/2021 και 4871/2021, οι οποίες παρατίθενται σε ενιαίο κείμενο, την επιμέλεια και ευθύνη του οποίου είχε ο συνάδελφος Δημήτρης Βασιλείου.

Στο συνημμένο αρχείο παρατίθεται :

α) Το κείμενο των ανωτέρω νόμων με επισήμανση των αλλαγών που επιφέρουν στις ισχύουσες διατάξεις·

β) Οι διαχρονικού δικαίου ρυθμίσεις, ήτοι η έναρξη ισχύος εκάστης ρύθμισης·

γ) Τα σχετικά χωρία της αιτιολογικής έκθεσης.

Για τον ευχερή εντοπισμό των νομοθετικών μεταβολών:

α) Με κόκκινα γράμματα και διακριτή διαγραφή επισημαίνονται οι αλλαγές που επέφερε στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ή άλλες διατάξεις) ο ν. 4842/2021·

β) Με μπλε γράμματα και διακριτή διαγραφή επισημαίνονται οι αλλαγές που επέφερε ο ν. 4855/2021 είτε στον ΚΠολΔ, είτε στον ν. 4842/2021 και

γ) Με μωβ γράμματα και διακριτή διαγραφή επισημαίνονται οι αλλαγές που επέφερε το άρθρο 65 του ν. 4871/2021 στο άρθρο 116 του ν. 4842/2021.

 
Δικαστικό Μέγαρο Ξάνθης, Μιχ. Βόγδου 1

Τ. 25410 22691 - 83479

F. 25410 24335

e-mail : [email protected]

Newsletter

active³ 5.5 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης
Login-iconLogin