Απόφαση έγκρισης Καταστροφής άχρηστου Αρχειακού Υλικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι έχει αποφασισθεί η καταστροφή αρχειακού υλικού του Πρωτοδικείου Άλεξ/πόλης όπως αυτό περιγράφεται στο από 30-03-22 Πρακτικό της Επιτροπής Β.Δ /τος 120/1966 του ως άνω δικαστηρίου κατόπιν της αριθμ.74/04-04-22 άδειας του τμήματος Γ.Α.Κ Έβρου. Σας καλούμε να παραλάβετε τα σχετικά σας έως και 20/05/2022 άλλως θα καταστραφούν.

Επισημαίνουμε ότι δεν θα δοθεί παράταση στην άνω ημερομηνία.

Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση του Τμήματος Επιθεώρησης και Λειτουργίας δικαστηρίων.

 

Άλεξ/πόλη, 11/05/22

Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου               Ελένη Μπαλλάκη

   Πρόεδρος                                  Γεν.Γραμματέας

 
Δικαστικό Μέγαρο Ξάνθης, Μιχ. Βόγδου 1

Τ. 25410 22691 - 83479

F. 25410 24335

e-mail : [email protected]

Newsletter

active³ 5.5 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης
Login-iconLogin