Διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών δημόσιων & ιδιωτικών εγγράφων

Επισυνάπτεται  το με Α.Π.:46005ΕΞ/29.12.2021 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Δικαστικό Μέγαρο Ξάνθης, Μιχ. Βόγδου 1

Τ. 25410 22691 - 83479

F. 25410 24335

e-mail : [email protected]

Newsletter

active³ 5.5 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης
Login-iconLogin