Επιστημονική Εκδήλωση συνταγματικού δικαίου με θέμα : Εκλογές 2023 - Σύνταγμα - Εκλογικό Σύστημα

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ξάνθης πραγματοποίησε μια επιστημονική εκδήλωση συνταγματικού Δικαίου με εισηγητές τον Διονύσιο Φιλίππου Επίκουρο Καθηγητή και τον Αναστάσιο Πούλιο, Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας συντονιστής της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Δημήτρης Βερβεσός.