Ιστορία του Συλλόγου

Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε το 1934 και αποτελείται σήμερα από 225 δικηγόρους.

Τα γραφεία μας βρίσκονται στο κέντρο της Ξάνθης, στο Δικαστικό Μεγάρο όπου επίσης εδρεύουν το Πρωτοδικείο και το Ειρηνοδικείο Ξάνθης. Στην πόλη μας λειτουργεί επιπλέον το Στρατοδικείο Ξάνθης. Στη Σταυρούπολη, που βρίσκεται 30χιλ. βόρεια της Ξάνθης, λειτουργεί Υποθηκοφυλακείο. Μέσα απο την ιστοσελίδα μας μπορείτε μεταξύ άλλων να βρείτε πληροφορίες για το Σύλλογο, τα μέλη του, τις δραστηριότητές του και τις δικαστικές υπηρεσίες του Νομού.

.

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
 • ΗΛΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ  (1934-1937)
 • ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ  (1937-1940)
 • ΧΑΡΙΤΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  (1940-1946)
 • ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΛΑΚΑΣ (1946-1952)
 • ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ (1952-1955)
 • ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΛΑΚΑΣ (1955-1961)
 • ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΥ (1961-1964)
 • ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΡΕΣΤΕΤΖΗΣ (1964-1974)
 • ΗΛΙΑΣ ΓΑΡΓΑΛΑΣ (1974-1981)
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΝΙΔΗΣ(1981-1984)
 • ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΓΑΣ (1984-1987)
 • ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ (1987-1987)
 • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗΣ (1988-1990)
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ (1990-1993)
 • ΧΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΕΛΗΣ (1993-1999)
 • ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΥΝΙΔΗΣ (1999-2005)
 • ΚΩΣΤΑΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ(2005- 2010)
 • ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΙΟΥΣΗ-ΣΙΟΥΤΗ (2011- 2017 ) 
 • ΜΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2018- 2021)
 • ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (2022-      )

 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ  ΤΟΥ

 Η περιοχή της Ξάνθης απελευθερώθηκε από τον Ελληνικό Στρατό στις 4 Οκτωβρίου 1919, ενώ μαζί με την υπόλοιπη Θράκη ενσωματώθηκε στο Ελληνικό κράτος στις 14 Μαϊου 1920. Την εποχή εκείνη η περιοχή της Ξάνθης αποτελούσε επαρχία του Νομού Ροδόπης.          

 Ακολούθησε η διοικητική οργάνωση της Θράκης. Με το Ν. 2229/1920 «Περί δικαστηρίων και δικαστικών λειτουργών εν ταις προσαρτώμεναις χώραις» ρυθμίστηκε η λειτουργία των δικαστηρίων και των δικηγορικών συλλόγων στη Θράκη  κατά τα τότε ισχύοντα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ακολούθησε η σύσταση τακτικών δικαστηρίων στη Θράκη με το Ν.Δ. της 4ης Αυγούστου 1923 «Περί συστάσεως τακτικών δικαστηρίων εν Θράκη».  Με τα παραπάνω νομοθετήματα ιδρύθηκε το  Εφετείο Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή και αρμοδιότητα στα Πρωτοδικεία Ροδόπης, Έβρου, Δράμας και Καβάλας και το Πρωτοδικείο Ροδόπης με έδρα την Κομοτηνή, στο οποίο υπαγόταν και η περιοχή της Ξάνθης. Επίσης ιδρύθηκε  το Ειρηνοδικείο Ξάνθης, με έδρα την Ξάνθη, που υπαγόταν στο Πρωτοδικείο Ροδόπης και το Ειρηνοδικείο Σταυρούπολης, με έδρα τη Σταυρούπολη, που υπαγόταν στο Πρωτοδικείο Δράμας.         

 Την ίδρυση των Δικαστηρίων στη Θράκη ακολούθησε η συγκρότηση των Δικηγορικών Συλλόγων. Την περίοδο εκείνη τα σχετικά με τους δικηγόρους και τους Δικηγορικούς Συλλόγους ρυθμιζόταν με  το Νόμο ΓΤΙΖ’ (3317) του 1908  «Περί Δικηγορικών Συλλόγων»  και το Βασιλικό Διάταγμα της 24ης Ιανουαρίου 1909 «Περί εκτελέσεως του ΓΤΙΖ’». Έτσι με την ίδρυση του Πρωτοδικείου Ροδόπης συστάθηκε και ο Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης, μέλη του οποίου ήταν και οι δικηγόροι της Ξάνθης. Μάλιστα σύμφωνα με τα σωζόμενα αρχεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης κατά την περίοδο 1920-1923  δικηγορούν στην Ξάνθη οι Θεολόγος Τουσούνογλου, Εμμανουήλ Καρυωτάκης, Γεώργιος Γουλής, Γεώργιος Μαυρομιχάλης, Ιωάννης Λάμπρου, Αριστείδης Μενούτης, Επαμεινώνδας Κόκκινος, Θωμάς Διακουμόπουλος  και Νικόλαος Μερκούρης, ενώ στη Σταυρούπολη κάλυπτε τις ανάγκες κάποιος δικολάβος, εγκατεστημένος εκεί, στον οποίο  είχε δοθεί η άδεια με απόφαση του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας.         

 Η σημαντική  ανάπτυξη της Ξάνθης τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’30 μετά την προσφυγική αποκατάσταση και την οικονομική κρίση του 1929  είχε ως αποτέλεσμα την  αύξηση και των  δικαστικών αναγκών της περιοχής.  ‘Ετσι με το Ν. 5857 της 14ης Οκτωβρίου 1933 «Περί συστάσεως Δικαστηρίου Πρωτοδικών εν Ξάνθη», που φέρει την υπογραφή  του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Αλέξανδρου Ζαϊμη και του Υπουργού Δικαιοσύνης Σπυρίδωνος Ταλιαδούρου ιδρύθηκε το Πρωτοδικείο Ξάνθης. Το κείμενο  του παραπάνω νόμου ορίζει χαρακτηριστικά: «Συνιστάται δικαστήριον Πρωτοδικών υπό το όνομα Πρωτοδικείον Ξάνθης,  εδρεύον εν Ξάνθη, υπαγόμενον εις το Εφετείον Θράκης και περιλαμβάνον εν τη δικαιοδοσία αυτού τας περιφερείας των Ειρηνοδικείων Ξάνθης αποσπωμένην εκ της δικαιοδοσίας του Πρωτοδικείου Ροδόπης και Σταυρουπόλεως αποσπωμένην εκ της δικαιοδοσίας του Πρωτοδικείου Δράμας…..Ημέρα ενάρξεως της λειτουργίας του Πρωτοδικείου Ξάνθης ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 1934».         

Ακολούθως με το Διάταγμα της 10ης Ιανουαρίου 1934 μετατέθηκαν από το Πρωτοδικείο Ροδόπης στο Πρωτοδικείο Ξάνθης οι παρακάτω είκοσι πέντε δικηγόροι, που αποτέλεσαν και τα πρώτα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης: Νικόλαος   Ξυνιαράκης, Δημήτριος Παχάκης, Γεώργιος Χατζηδάκης (πατέρας του Μάνου Χατζηδάκι), Χαράλαμπος Ευστρατιάδης, Γεώργιος Τσούνης,  Ιωάννης Λάμπρου, Εμμανουήλ Καρυωτάκης, Γεώργιος Γουλής,  Ηλίας Κούσης, Παναγιώτης Χατζόπουλος, Ευστράτιος Μαλακάς, Νικόλαος Μερκούρης, Νικόλαος Γραμματικάκης, Χαρίτων Εμμανουηλίδης, Σωτήριος Μόσχου, Ηλίας Δασκαλάκης,  Θωμάς Διακουμόπουλος, Αντώνιος Τζινεβράκης, Χρήστος Αθανασιάδης,  Βασίλειος Χατζηδάκης, Αθανάσιος Βελέντζας, Φώτιος Αποστολίδης, Χαράλαμπος Μανούσης, Σταύρος Κωστόπουλος και Γεώργιος Μακρυγιάννης.         

Το Πρωτοδικείο Ξάνθης  στεγάστηκε αρχικά  στο κτίριο του Επαρχείου, που βρισκόταν στην Κεντρική Πλατεία της πόλης και είχε κτισθεί το 1880 μετά από εντολή του Βαλή Αδριανούπολης Καντίρ Πασά.  Μετά την κατεδάφισή του  στις 19 Μαϊου 1969 για τη διαμόρφωση της πλατείας άρχισε η κατασκευή του νέου δικαστικού μεγάρου στο χώρο που βρίσκεται σήμερα, δίπλα στον καθεδρικό ναό και την Νομαρχία, στο οποίο  μεταφέρθηκε το Πρωτοδικείο Ξάνθης το 1985. Την μεγάλη του άνθηση από άποψη μελών γνώρισε ο σύλλογός μας μετά την έναρξη της λειτουργίας της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης. Σήμερα – 86 χρόνια μετά την ίδρυσή  του – ο Δικηγορικός Σύλλογος Ξάνθης αριθμεί διακόσια είκοσι μέλη και αποτελεί ζωντανό και δραστήριο κομμάτι της τοπικής κοινωνίας.
Δικαστικό Μέγαρο Ξάνθης, Μιχ. Βόγδου 1

Τ. 25410 22691 - 83479

F. 25410 24335

e-mail : [email protected]

Newsletter

active³ 5.5 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης
Login-iconLogin