ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

                               ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ  Α΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Η διεξαγωγή που Διαγωνισμού Υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2023 της Εφετειακής Περιφέρειας Θράκης,  θα διενεργηθεί την Παρασκευή 26.5.2023, το Σάββατο 27.5.2023 και την Κυριακή 28.5.2023, στις Δικαστικές αίθουσες του Πενταμελούς Εφετείου – Μ.Ο.Ε. και του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων που βρίσκονται στον 1ο όροφο του Δικαστικού Μεγάρου Κομοτηνής, επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 32. Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα Εφετεία.

Το πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων έχει ορισθεί, ως εξής:

-Παρασκευή 26.5.2023 και ώρα

17:00-19:00 Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία

-Σάββατο 27.5.2023 και ώρες:

i) 09:00-11:00 Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία,

ii) 13:00-15:00 Εμπορικό Δίκαιο

- Κυριακή 28.5.2023 και ώρες:

i) 09:00-11:00 Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία,

ii) 13:00-15:00 Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας.

Οι  υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν στις αίθουσες των εξετάσεων σαράντα πέντε (45) λεπτά νωρίτερα από την ώρα που έχει προσδιοριστεί για την έναρξη της δοκιμασίας τους, οπότε και αρχίζειη εκφώνηση από τον σχετικό πίνακα των ονομάτων των υποψηφίων και θα γίνεται η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους, με έλεγχο των δελτίων αστυνομικής ταυτότητας των υποψηφίων. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και οποιουδήποτε διορθωτικού υλικού.

Σε περίπτωση που υποψήφιος δεν τηρεί τα μέτρα και τις οδηγίες της Επιτροπής του απαγορεύεται η είσοδος στην αίθουσα ή εφόσον έχει εισέλθει απομακρύνεται από αυτήν και αποβάλλεται από το διαγωνισμό.

Την ώρα που έχει προσδιορισθεί για την έναρξη της δοκιμασίας, παραδίδονται στους εξεταζόμενους τα θέματα, σε φωτοτυπικά αντίγραφα. Εάν ένας από τους υποψηφίους δεν είναι παρών στην αίθουσα κατά την στιγμή της έναρξης εκφώνησης των ονομάτων αποκλείεται από το διαγωνισμό.

Οι υποψήφιοι γράφουν σε έντυπο που φέρει έντυπα την επωνυμία της Ολομέλειας και τους χορηγείται από την Επιτροπή. Στους υποψήφιους παρέχεται δίωρη προθεσμία για να επεξεργασθούν και να αναπτύξουν το θέμα. Απαγορεύεται απολύτως η χρήση ερμηνευτικών κειμένων, διδακτικών συγγραμμάτων, σημειώσεων ή άλλου είδους βοηθημάτων, πλην των κειμένων των νόμων. Υποψήφιος που κάνει χρήση βοηθημάτων που δεν επιτρέπονται ή συνεννοείται εγγράφως ή προφορικώς με άλλο υποψήφιο ή άλλο πρόσωπο ή δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης αποβάλλεται από το διαγωνισμό με πράξη της Οργανωτικής Επιτροπής. Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιούν πρόχειρο σε κόλα λευκή που θα φέρει σφραγίδα της Ολομέλειας.

Κάθε υποψήφιος, κατά τη λήξη της προκαθορισμένης για την εξέταση ώρας, ή και πριν από αυτήν, παραδίδει το γραπτό του μαζί με το πρόχειρο. Το γραπτό δεν πρέπει να φέρει στο σώμα αυτού υπογραφή ή άλλο διακριτικό γνώρισμα πλην των ατομικών στοιχείων του υποψηφίου. Αφού γίνει η παραλαβή με επίδειξη του δελτίου της αστυνομικής του ταυτότητας, οι ενδείξεις των ατομικών στοιχείων του καλύπτονται με αδιαφανή ταινία, η οποία δεν αφαιρείται παρά με την οριστικοποίηση της βαθμολογίας.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΡΙΖΟΥ
Δικαστικό Μέγαρο Ξάνθης, Μιχ. Βόγδου 1

Τ. 25410 22691 - 83479

F. 25410 24335

e-mail : [email protected]

Newsletter

active³ 5.5 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης
Login-iconLogin