Ανάκληση της αριθ. πρωτ. 54403/4373/11-04-2023 Προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσεως δικηγόρου με πάγια αντιμισθία στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων

Δικαστικό Μέγαρο Ξάνθης, Μιχ. Βόγδου 1

Τ. 25410 22691 - 83479

F. 25410 24335

e-mail : [email protected]

Newsletter

active³ 5.5 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης
Login-iconLogin