Κατάρτιση ετήσιου καταλόγου μελών ΔΣΞ για αυτεπάγγελτους διορισμούς

 Ξάνθη, 27 Οκτωβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Κατάρτιση ετήσιου καταλόγου μελών ΔΣΞ για :

Α.- Αυτεπάγγελτους Διορισμούς

Β.- Νομική Βοήθεια

Γ.- Δικαστικούς Αντιπροσώπους

Δ.- Μεταφραστές.

 Καλούνται τα μέλη του ΔΣΞ που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους κατωτέρω καταλόγους για το έτος 2023 ,να το δηλώσουν στη Γραμματεία του Συλλόγου (γραφείο 103) από 27 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2022.

Ειδικότερα καλούνται οι συνάδελφοι οι οποίοι επιθυμούν να συμπεριληφθούν στις εξής ετήσιες καταστάσεις : 

Α. Των Αυτεπαγγέλτων Διορισμών σε ποινικές  υποθέσεις (άρθρο 340 ΚΠΔ).Εν προκειμένω, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι δικηγόροι.

 Β. Του προγράμματος Νομικής Βοήθειας. Στην περίπτωση αυτή, από τον σχετικό πίνακα που θα τεθεί στη διάθεσή τους, δύνανται να επιλέξουν το είδος ή τα είδη των υποθέσεων στα οποία ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, εκ των κατωτέρω:

  • Αστικές και Διοικητικές υποθέσεις(άρθρο 43 Ν. 4689/2020). Εν προκειμένω, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι δικηγόροι .
  • Ποινικές υποθέσεις (άρθρο 43 Ν. 4689/2020). Εν προκειμένω, δικαίωμα συμμετοχής  έχουν οι δικηγόροι που ήδη πραγματοποίησαν τουλάχιστον πέντε (5) παραστάσεις ως συνήγοροι υπεράσπισης ή για την υποστήριξη κατηγορίας.
  • Υποθέσεις διαμεσολάβησης (άρθρο 31 Ν. 4640/2019).Εν προκειμένω, δικαίωμα συμμετοχής ως νομικοί παραστάτες έχουν όλοι οι δικηγόροι, ενώ ως διαμεσολαβητές, οι δικηγόροι που τυγχάνουν διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές

 Γ. Των Δικαστικών Αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες σωματείων και λοιπών συλλογικών οργάνων (άρθρο 52 του Ν. 4446/2016). Εν προκειμένω, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι δικηγόροι.

 Δ. Των Πραγματογνωμόνων-Μεταφραστών της Εισαγγελίας. Εν προκειμένω, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι δικηγόροι που  διαθέτουν τη σχετική γλωσσομάθεια.(Στο εν λόγω πεδίο -εφόσον το επιλέξετε-,παρακαλείσθε να δηλώσετε και την/τις αντίστοιχη/ες γλώσσα/ες).

                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                       ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΟΥ                   ΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥ

 
Δικαστικό Μέγαρο Ξάνθης, Μιχ. Βόγδου 1

Τ. 25410 22691 - 83479

F. 25410 24335

e-mail : [email protected]

Newsletter

active³ 5.5 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης
Login-iconLogin