Online Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Επίκαιρα ζητήματα φορολογικού ποινικού δικαίου»

«Επίκαιρα ζητήματα φορολογικού ποινικού δικαίου» 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ (ONLINE) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 

Το Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα, Νομική Σχολή ΑΠΘ, στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ,  διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Επίκαιρα ζητήματα φορολογικού ποινικού δικαίου».
 
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά (online) για συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα στις 15 – 16 Απριλίου 2022.  

Το επιμορφωτικό σεμινάριο έχει ως στόχο να παράσχει μια συνεκτική επισκόπηση των νομοθετικών αλλαγών που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια στο πεδίο του φορολογικού ποινικού δικαίου, των ερωτημάτων που έχουν ανακύψει και των θέσεων της νομολογίας και της επιστήμης σε αυτά, καθιστώντας έτσι δυνατή την απόκτηση εποπτείας σε αυτό το εξελισσόμενο γνωστικό πεδίο, όπου συναντώνται, μεταξύ άλλων, οι κλάδοι του (ουσιαστικού και δικονομικού) ποινικού, του φορολογικού και του ενωσιακού (ποινικού) δικαίου.
Το ελληνικό φορολογικό ποινικό δίκαιο υπέστη τα τελευταία χρόνια σειρά σημαντικών αλλαγών τόσο λόγω της επίδρασης σε αυτό των ρυθμίσεων των δύο νέων κωδίκων, του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, που τέθηκαν σε ισχύ την 1.7.2019, όσο και λόγω της ψήφισης νέων νομοθετημάτων (π.χ. Ν. 4689/2020, Ν. 4745/2020 και Ν. 4764/2020), τα οποία, μεταξύ άλλων, αφενός αναμόρφωσαν το σύστημα ποινικής προστασίας των ενωσιακών οικονομικών συμφερόντων και αφετέρου επεδίωξαν να ρυθμίσουν την σχέση μεταξύ των διαδικασιών επιβολής φορολογικών κυρώσεων ποινικής φύσης και της φορολογικής ποινικής δίκης κατά τρόπο συμβατό με την αρχή ne bis in idem, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο ά. 4 παρ. 1 του 7ου ΠΠ ΕΣΔΑ και το ά. 50 ΧΘΔ της ΕΕ. Οι ανωτέρω αλλαγές, πέρα από τη συζήτηση που έχουν ανοίξει σε δικαιοπολιτικό επίπεδο, έχουν θέσει και πολλά δυσχερή ερμηνευτικά ζητήματα, για τα οποία οι θέσεις της νομολογίας και της επιστήμης βρίσκονται ακόμη υπό διαμόρφωση. Η βιβλιογραφική επεξεργασία αυτών των ζητημάτων, εξάλλου, δεν είναι ακόμη πλήρης. Το σεμινάριο καλείται να καλύψει την ανάγκη επιμόρφωσης των νομικών της πράξης σε όλα τα ανωτέρω ζητήματα, παρέχοντας μια συνεκτική επισκόπηση των αλλαγών, των ερωτημάτων που έχουν ανακύψει και των θέσεων της νομολογίας και της επιστήμης σε αυτά.
Το σεμινάριο περιλαμβάνει 11 εισηγήσεις από καταξιωμένους Καθηγητές του ΑΠΘ και εξειδικευμένους ακαδημαϊκούς στον τομέα του ποινικού και φορολογικού δικαίου –σε κάθε μία από τις οποίες παρουσιάζονται συστηματικά οι ισχύουσες διατάξεις και η αντίστοιχη νομολογία και νομική θεωρία– και διαρθρώνεται στις κάτωθι τρεις (3) θεματικές:

  • Επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του ουσιαστικού φορολογικού ποινικού δικαίου
  • Επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού φορολογικού ποινικού δικαίου
  • Επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο έντασης μεταξύ φορολογικού και φορολογικού ποινικού δικαίου

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, πτυχιούχους νομικής και επαγγελματίες γενικότερα του νομικού κλάδου καθώς και σε οικονομικούς και φορολογικούς συμβούλους, λογιστές και επαγγελματίες γενικότερα στον κλάδο του φορολογικού δικαίου.
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθούν στους συμμετέχοντες:
(α) Βεβαίωση συμμετοχής        ή

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με πιστωτικές μονάδες (1 ECTS).

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ: https://www.diaviou.auth.gr/programs/epikaira-zitimata-forologikou-poinikou-dikaiou/ ή να αποστέλλουν τις ερωτήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
 
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 23/12/2021 μέχρι 18/03/2022.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
 
Η Επιστημονικά Υπεύθυνη     
του Προγράμματος 

Καθηγήτρια
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι

 

Εργαστήριο Μελέτης για τη Διαφάνεια,
τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα

Νομική Σχολή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πανεπιστημιούπολη - University Campus
54124 Θεσσαλονίκη - Thessaloniki

e-mail: [email protected]
https://websites.auth.gr/anticorruptionlab/
Δικαστικό Μέγαρο Ξάνθης, Μιχ. Βόγδου 1

Τ. 25410 22691 - 83479

F. 25410 24335

e-mail : [email protected]

Newsletter

active³ 5.5 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης
Login-iconLogin