ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Α’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Οι ασκούμενοι που ολοκληρώνουν ΝΟΜΙΜΟ ΧΡΟΝΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6/6/2021 και επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων Α’ 2021, καλούνται να  καταθέσουν στην Οργανωτική Επιτροπή Εξετάσεων τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και την Παρασκευή 21/5/2021 είτε δια ζώσης  (Γραφεία Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής  Χαρ. Τρικούπη 32),  είτε αποστέλλοντας αυτές με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e- mail: [email protected]

Όσοι ενδιαφερόμενοι απέστειλαν ήδη δικαιολογητικά συμμετοχής στην Οργανωτική Επιτροπή Εξετάσεων, παρακαλούνται να ΜΗΝ αποστείλουν εκ νέου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1.Αίτηση

2.Πιστοποιητικό άσκησης (να έχει συμπληρωθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού ο νόμιμος χρόνος άσκησης (18 μήνες)

  1. Υπεύθυνη Δήλωση (δηλώνω ότι: α) δεν εμπίπτω στις περιπτώσεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων, β) έχω συμπληρώσει όλα τα τυπικά προσόντα για τη συμμετοχή μου στον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Α’ Εξεταστικής Περιόδου έτους 2021).

4.Φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου (δεν απαιτείται επικύρωση)

Σε περίπτωση κατόχων ξενόγλωσσου πτυχίου αλλοδαπής πρέπει να προσκομισθεί και επίσημη μετάφραση του πτυχίου (από την Μεταφραστική Υπηρεσία ή από δικηγόρο).

5.Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (δεν απαιτείται επικύρωση) και

6.Απόδειξη κατάθεσης του ποσού εβδομήντα (70,00) ευρώ στον αριθ. 5011091124939 (ΙΒΑΝ GR5101720110005011091124939) λογαριασμό της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς, στην οποία Θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Α’ εξεταστικής περιόδου 2021».

 ** Σημείωση: Παρακαλείσθε να αποστείλετε το σύνολο των δικαιολογητικών σε ένα και μόνο ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail).

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Δικαστικό Μέγαρο Ξάνθης, Μιχ. Βόγδου 1

Τ. 25410 22691 - 83479

F. 25410 24335

e-mail : [email protected]

Newsletter

active³ 5.5 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης
Login-iconLogin